KATEGORİLER
Sepetim

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik ve Çerez Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca (“Politika”) veri sorumlusu sıfatıyla TALİP ÇITAK (“MODACIM MOBİLYA”) tarafından hazırlanmıştır.


“MODACIM MOBİLYA” resmi internet sitesi olan www.modacim.com (“İnternet Sitesi”) adresindeki içeriklerin; üyelerimiz, ürün veya hizmet alan kişiler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler (“İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında işlenen veya şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin “MODACIM MOBİLYA” tarafından işlenmesine, kaydedilmesine ve aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, internet sitesinde çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesi amacıyla, sizleri bilgilendiriyoruz. 


Avrupa Konseyinin, 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme, 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukumuza dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği (AB)’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü / Regülasyonu (General Data Protection Regulation – GDPR), internet web sitesi ziyaretçilerinin tutulan datalarının / verilerinin hangi ülkelerde, ne zaman, hangi amaçla, niçin, nerede kayıtlı oldukları konusunda güncel bilgi alma hakkını düzenlemiştir. Ülkemizde ise çerezler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veriye ilişkin” düzenlemeler içerdiğinden, bu kanunun ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve internet sitemize erişiminizi sağlayacak her türlü elektronik cihaz için kişisel verilerinizin işlendiği, depolandığını, hangi şartlar altında ne şekilde kullanıldığını ve nasıl çalıştığını düzenleyen bilgilendirme ve aydınlatma metnidir.


“MODACIM MOBİLYA” internet sitesini ziyaret etmeniz halinde, çerez kullanımını kaldırma, reddetme veya kabul etme seçim hakkına ve özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak çerezleri reddetmenizhalinde internet web sitesini etkin bir biçimde kullanmanız mümkün olmayabilir. Bu politika kapsamında kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir. Gizlilik ve Çerez Politikası ile bağlantılı olarak belirlenen İnternet Sitesi Aydınlatma Metni ve Başvuru Formunu inceleyerek taleplerinizi veri sorumlusu olarak şirketimize iletebilirsiniz.